Inom de flesta företag behövs coachning, handledning och terapeutisk hjälp utifrån. Vi kan erbjuda en bredd av tjänster riktade mot företag.
Vi arbetar med konflikthantering inom arbetsgruppen, ledarskapsutveckling och stressrelaterade problem med den enskilda individen. Vi kan ta emot er på vår mottagning på Kungsholmen i Stockholm eller ute på er arbetsplats.

Ledarskapsutveckling kan handla om att utvecklas som chef genom att lära sig känna igen sina svagheter, samt se sina styrkor. Det kan också finnas ett behov av att bolla en specifik situation med någon utifrån.

När det kommer till konflikthantering kan vi arbeta med hela företaget, en grupp som har drabbats av svårigheter eller en enskild indvid. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er.