I våra samtal möter vi alltifrån ett avgränsat problem till en mycket komplex problematik. En del vill komma till oss enbart för personlig utveckling. De vill lära känna sig själva bättre och reflektera över livet, arbetet och kärleken. Andra har ett specifikt symptom som de vill behandla, eller många olika symptom.
Vi möter ofta problem som:

Oro

Det är naturligt att oroa sig. Men ibland tar oron över oss och styr de val som vi gör i livet. Om vi känner att oron är för stor och skapar ett lidande behöver vi få hjälp på vägen. Det finns flera metoder och verktyg för att arbeta med oro. Vi använder både traditionell KBT-terapi för orossymptom, men också IUT, Intolerance for uncertainty therapy.

Social ångest

Social ångest, tidigare kallad social fobi, kan påverka många olika delar av livet. Det kan handla om social ångest i mer specifika situationer, såsom vid ett föredarg på arbetet, men det kan också röra sig om en mer utbredd ångest som påverkar arbetsliv, vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Vid social ångest gör vi en noggrann kartläggning där vi tittar på situationer som du undviker samt så kallade säkerhetsbeteenden. Tillsammans sätter vi upp mål som du vill kunna nå och gör exponeringar i lagom takt.

Depression

När inget längre känns roligt och tröttheten tar är det viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp. Nedstämdhet kan ha många orsaker, såsom relationsproblem, arbetsrelaterade problem eller trauman. Det kan också finnas biologiska orsaker till nedstämdhet. Några metoder som vi använder när vi arbetar med depression är beteendeaktivering i kombination med traditionell KBT, ACT, acceptance and commitement therapy, och schematerapi.

Relationsproblem

När relationen känns otrygg kan det innebära en stark inverkan på måendet. Ett sätt att bearbeta det är genom parterapi. Ett annat sätt är att i enskild terapi utforska hur du ska förhålla dig till relationen. Det kan också vara så att du är singel och behöver hjälp med att hitta en relation som du mår bra av.

Trauma

Om du har gått igenom ett trauma och känner att det påverkar dig i vardagen kan det vara viktigt att bearbeta det. Det finns olika sätt att närma sig ett trauma. Ett sätt som vi arbetar med är schematerapi, som är en terapiform som både behandlar dåtid och nutid. Ett annat sätt är prolonged exposure, som bland annat handlar om att verbalt exponera sig för traumat.

Konflikthantering

Vi kan arbeta med konflikter i organisationer, på företag eller i offentlig sektor. Vi jobbar i dessa fall utifrån ett traditionellt KBT-perspektiv där vi tittar på tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med kommunikation och att hitta nya vägar för detta.